Ogna kirke i fra 1200 tallet. Gjennoppbygd etter brann i 1993.

Runesteinen på Ogna kirkegård.