The Onarheim seal from 1344

This is a transcript from a lost original written by the Norwegian King Magnus to Paul Knutsson on Onarheim in 1354: Konig Magni Befalingsbref Powell Knudsson paa Anarm (Onarheim) gifvet at seigle til Grønland. Magnus med Guds Naade Norgis, Suerigis oc Skone Konning sender alle mend som dette Bref see eller høre Guds helse och sind. Vi ville at I vide at I haffuer taget alle de Mænd som i Kaaren(Knorren) ville fare af alle, hvad heller de ere nævnte eller ei nævnte, mine handgangne Mænd eller andre Mænds Svenne oc af andre Mænd, der I faae til os at føre dermed som Powell Knudssen, som Høvidsmand skal være paa Kaaren, fuld Befaling at nævne de Mænd i Kaaren som hannem tykkes bedst tilfalden være baade til Mestermand oc Svende; bede vi at de anamme denne vor Befaling (med) rett god Villie for Sagen, at vi gjøre det i Hæder til Gud oc for vor Sjels oc Forældres Skyld, som udi Grønland haver Kristendom oc Ophald til denne Dag oc vil end ei lade nederfalde om vore Dage. Vider det i sandingen, at hvilken som denne vor Befaling bryder skal faa sande Ublyhed oc derpaa svare os fulde Brevbrot. Gjordt i Bergen Mandagen efter Simonis ov Judæ Dag (dvs. 28. okt.) paa sjette oc XXX vore Rigsherrer (eigentleg:Riges eller Regjærings Aar). Her Ørmer Østernis wor Drottseter udi Norge inseylede

Click here to go back to the Ulen sword page !